PERSBERICHT - Antwerpen 16 oktober 2014

Navigaytion uitgesteld tot 2016

PERSBERICHT

Het is ondertussen al van 2009 geleden dat botenparty NaviGaytion plaats vond in Antwerpen. De terugkeer van het event was gepland in juni 2015. Recent besloten organisatoren Ludo Smits en Ann Van Den Eeden echter om NaviGaytion te verplaatsen naar juni 2016. 2015 zou het jaar worden om NaviGaytion nieuw leven in te blazen. Toch werd door de organisatoren beslist om het evenement uit te stellen, na grondig overleg met de evenementendienst van Stad Antwerpen.

Ze hebben namelijk recent vernomen dat op de datum dat NaviGaytion zou plaatsvinden, 20 juni 2015, ook de reuzen van Royal de Luxe naar Antwerpen komen. Hun driedaags verblijf in Antwerpen op 19, 20 en 21 juni 2015, zorgt ervoor dat alle ogen op de reuzen gericht zijn. De laatste passage van de reuzen zorgde voor een volkstoeloop van 800 000 bezoekers in Antwerpen, wat kan zorgen voor logistieke en praktische problemen voor de organisatie van NaviGaytion.

Omdat er geen enkele andere datum in 2015 in de internationale gay kalender geschikt is, wordt Navigaytion meteen verplaatst naar 2016. Hoogstwaarschijnlijk eveneens het derde weekend van juni. Uitstel is echter geen afstel. Aangepaste communicatie- en marketingplannen worden momenteel gemaakt, om van de editie in 2016 nog een groter spektakel te maken, dan in 2015 gepland was.

Download dit persbericht als PDF

Press release - Antwerp, October 16 2014

Navigaytion postponed until 2016

PRESS RELEASE

Well-known boatparty NaviGaytion was last held in Antwerp in 2009 whereas the return of the event was planned for June 2015. However, recently the organizers Ludo Smits and Ann Van Den Eeden decided to postpone NaviGaytion to June 2016.

2015 was supposed to be the year that NaviGaytion was given the start of a second life. But after thorough consultations with the events office of the City of Antwerp the organizers decided to postpone the event.

They recently learned Antwerp will also welcome the famous giants of Royal de Luxe on the date that was pinned down for NaviGaytion – June 20 2015. The giants’ three day stay in Antwerp, from the 19th until the 21st of June 2015, will have all eyes on them. Their last visit to the city attracted over 800.000 visitors, which we believe could lead to logistic and practical complications for the organization of NaviGaytion.

Because no other 2015 date on the international gay calendar is suitable, NaviGaytion will be moved to 2016 – probably during the third weekend of June. The communication and marketing plans are getting amended as we speak, in order to make the 2016 edition even more spectacular than what we had planned for 2015.

Download this press release as PDF

Enter your emailaddress

Stay infordmed!

and we'll keep you posted!